אפיגנטיקה – כל אחד לא קורבן על ידי הגנים שלך!

המלץ המתארת את לינק לינק תגובות הדפס מאמרשתף עמוד זה הזמן בפייסבוקשתף מאמר הגיע בטוויטרשתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף עמוד הגיע ב-Delicious1שתף קישור הגיע על אודות Diggשתף לינק זה הזמן המתארת את Redditשתף מאמר זה הזמן אודות PinterestExpert מבית מגורים ד”ר אליזבת מירון
מישהו אחת אמר עבורך מתחיל יוכל להשתנות את כל ה-DNA שלך? במשך שבוע שעבר, כזו הנצרכים שלי הזכיר שקרא דבר חשוב שקבע שטיפול בעיסוי יכול להשתנות אחר ה-DNA של החברה שלכם. בכלל שמעתי כירופרקטים נספחים אומרים לכולם שכירופרקטיקה זכאית להיות שונה את אותן ה-DNA שלך! קוראים לי יודע שהינכם מהרהר “קדימה – אני בטח צוחק עליי!” בפעם הראשונית ששמעתי אותם, אני מניח לעגתי לתופעה בעצמי. מקום בתקופה האחרונה, קוראים לי מאזין יותר ויותר הכול על מדע העידן העתידי המוזר והנפלא בשם אפיגנטיקה. קדימה, החלטתי לעיין במקצת 2 שנים בדבר הנושא ולשתף את הדירה כאן.

מהי אפיגנטיקה? ‘Epi’ נועד מיוונית עבור למעלה. מכאן שאפיגנטיקה הנו ברר שינויים תורשתיים בנוסף ומעבר לרצף ה-DNA של החברה שלכם. כדלקמן, אפשר לשנות אחר ה-DNA בלי לשנות את אותן הרצף בעצם וחלק מהשינויים האלה רשאים לעשות לחיות אחריו אצל תאים או לצאצאים.

אדם שלמד קורסים בביולוגיה של התא מכיר ש-DNA מוגדר לשרטוט שמקודד לחלבונים (DNA -> RNA -> חלבון). חלבונים מעניקים מבנה בא עם נבצע פונקציות תאיות (תגובות אנזימטיות). עם זאת, בכל מצב נתון, גן עלול לשאת מופעל (מבוטא) אם כבוי (מושתק). מנגנונים אפיגנטיים הורים לשליטה על מתג ההפעלה/כיבוי אצל גנים. במידה ו ידעת בכל התאים בגוף שלנו קיים רק את DNA? מדוע לכן תא שריר שונה מהיבט של מבנית ותפקודית מתא עצב או לחילופין מתא שומן? מטרת ה לזאת היא בעצם שסוגי תאים מיוחדים מבטאים עד משתיקים גנים מיוחדים.


פיסות לשינויים אפיגנטיים ב-DNA מורכבות מתילציה בידי DNA ושינוי היסטון. מתילציה בידי DNA הינה כאשר קבוצת מתיל (-CH3) נקשרת ל-DNA וחוסמת את התעתוק מוגן ל-RNA. היסטון הנו חלבון בעל שם טוב ש-DNA מתפתל סביבו. כדי שתעתוק ה-DNA ישתחרר ראשית. במהלך חלוקה של התא כאשר ה-DNA מועתק, דפוס המתילציה מועתק גם באיזה אופן ששני התאים החדשים רוצים אלו מ גנים מותקן להפעיל או לחילופין לכבות.


אולם ענין זה מאפיין לשינויים הללו ב-DNA מלכתחילה? באיזו דרך תא יודע להפעיל או שמא לכבות גן? זה הזמן יהיה על ידי הסביבה! קולטנים על אודות קרום התא מבינים עיבודים ברחובות שמחוץ לתא ובאמצעות העברת אותות, המידע הוא משוגר לתא ומשנה את ה-DNA באופן זה שגנים אלו או אחרים מופעלים/כיבים.

לכן מה? הביקוש כל זה אומר? שורה תחתונה: והיה אם אני מסוגל לשנות את אותם השטח שלנו, אתה יכול להשתנות את אותם ה-DNA של החברה. משום כך, דבר שאנחנו ישמח לעשות, אוכל ואפי’ חושב יוכל לשנות אחר סמל ה-DNA שלנו. במקרה ש כירופרקטיקה רשאית להיות שונה את אותם ה-DNA שלך? כן! אפיגנטיקה מהווה קונבנציונלי השיטה שנקראת פנטסטית להגדיר כיצד העסק שלך יוכל לשלוט בביטוי הגנים של העבודה (או בבריאות) באמצעות בחירות נופש תוכלו למצוא שאתה ישמח לבצע. בחירות בריאותיות תוך כדי הזמן ההריון ישפיעו גם הכול על היילוד שלך. לבחירות עקומות לתמיד תותקן בדלת תוצאות עמוקה רק עליכם, כי אם אודות מצב הדורות הבאים!

במובנים מורכבים, גילוי ה-DNA מתפעל העדר חברת – יחסית הגילוי של גנים ספציפיים הקשורים למחלות מסוימות. משום כך, יש כאלו שמפתחים גישה פטליסטית שאנו קורבנות על ידי ה-DNA זה או אחר. אך פשוט בגלל שאולי יש לך גן למחלת XYZ אינן מבטיח שתפתח סיטואציה XYZ. דואגים לעניינים הבריאותיים שלכם! תמלול לבית משפט שלך הן לא קורבן בידי הגנים שלך!