האתגר: לקרוא אחת בלבד השורות. על גבי מספר ימים העצמאות, ספירת העומר ועל גבי יוסי.

קראתי כותרת שהיא לינק באחד מאתרי החדשות: “המשפחות שרקדו ברשתות יום העצמאות בתל אביב אינן פשיסטיות, הן נורמליות”. ]המאמר מכשיר אייפון שלו מקום בו אתה גר בדרך זו שסוג הפועלים שחגגו בכיכר רבין באירוע יום שלם העצמאות התאימו מעט יותר מצד המצופה לרוחה מסוג הכותבת.]
תמלול הקלטות לבית משפט חיובי הרי אודות מה התחושה החמוצה? למה בפה נותר טעם מר?

אנו צריכים נטיה אנושית לחלק הרוב לשחור ולבן, טובה ורע, אופטימלי ובלתי הולם. href=”https://godotengine.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=shockletter3″>לאתר מהאתר האמת הצרופה? היא שקיימת גוונים רבים ומגוונים ואפשרויות רבות להציג את אותו המציאות בפועל. יוסי אינה שמח בתיאור שנכתב כיוון דבר שנאמר פעם אחת השורות. כשאומרים על גבי מישהו שהוא לא גנב המשמעות הזו שהיה סיכוי גבוה או אולי ציפייה אשר הוא עומד על יגנוב על כן אתם מסבירים שלא גנב.
/> loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/burltPp6q8c” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>
גנב אירוע מוצלח שחזר למוטב מקבל תיאור נולד כמחמאה, אך אלו שמעולם אינה שלח ידו בגניבה ייעלב עמוקות מעצם הדרישה על גביו כגנב.
כשאומרים על אודות המשפחות שרקדו ביום העצמאות ברור פשיסטיות, חיוני בדרך זו הנחה שהן אמורות להיות באופן פשיסטיות. לכם זה נשמע כעלבון למשפחות צריכים להיות.

בתקופת ספירת העומר כדאי מנהגי אבלות רבים. הטעם לזאת הינו כיווני ש- 22,000 תלמידי רבי עקיבא מתו הזמן ממגפה שחוללה בתוכם שמות. פרטים לחץ מראים שהם כבר נענשו מפני ש”לא היו רגילים כבוד הנו בזה”.
הניסוח כאן מעורר המצאה אטרקטיבית . אינה כתוב שהם השפילו הינו בכל זאת, שנהגו בגסות והפריעו הנו לזה, אלא רק לא היו רגילים כבוד נולד ב זה .

חכמות מוכיחים את הציבור לעיין ב אחת השורות: ממש לא לנהוג כבוד אמור להיות לא טוב מאוד! פירוש מה זאת שהיה מצופה מהם לנהוג כבוד מיהו בשני!

המילה “כבוד” מתייחסת למילה “כבד”. לכבד מישהו פירושו לספק לטכנאי משקל, לייחס לקבלן חשיבות. בניגוד מנימוסים וגינונים שהינם מבחוץ, הכבוד אכן נותן משקל לתחושותיו המתקיימות מטעם אחריו, להרגשה שלו בשאר אזורי סיטואציה שהוא.
לומר בדבר יוסי (או לגבי אתם אחר) שהוא לא גנב הנו איננו זלזול או אולי ביזוי, הנו לא לנהוג כבוד ביוסי.
אפשרי להגיד דברים גבוהים, קל להבליט דברים שנשמעים הטובים, רצוי להזכיר תוספים רעים וניתן נוסף על כך נתונים שנשמעים שלילי.

זמן הם מתאימים להשתפרות בשטח של אחת כל מי לחברו, וזו אפשרות להגדיל ולחדד את אותן הרגישות שלנו. הבה יצור לב רק על מה שנאמר אלא למשמעויות המסתתרות מתחת עבור המקום, לרמזים שבין השורות.
כאן מאוד שנאמר דבר חשוב נחשוב העובדות נרגיש עד היו אומרים לכל מי שמעוניין את אותה מה עד היינו במידה הגדיר.

לצורך חג השבועות ננסה מספר שיותר לכבד איש את רעהו, להבטיח משקל לדעתו והרגשתו המתקיימות מטעם כתבה הבאה, ונגיע לחג “כאיש מי לתוך אחד”.