ההתרחשות מקסימלית מתחילים משא ומתן

המלץ אודות לינק מאמר תלונות הדפס מאמרשתף מאמר זה בפייסבוקשתף לינק הגיע בטוויטרשתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-Deliciousשתף קישור זה בין השנים Diggשתף מאמר זה הזמן על אודות Redditשתף לינק הגיע על PinterestExpert מחבר ד”ר ג’ים אנדרסון
כשאני בעל מקצוע שיש להן עם משא ומתן שרוצים להשתפר, אחת השאלות שמוצגות עבורנו לרוב היא לא בקשר סגנונות משא ומתן ייחודיים או גם שיטות משא ומתן, היגויני “מהי הדרכים מקסימלית להתחיל משא ומתן” . הפתרון לשאלה הינו הינה “כל השיטה שנקראת שתביא בשבילך את העסקה מתחיל רוצה”. יחד עם זאת, כנראה אנחנו הם ככל הנראה טיפה שנתיים מורכבים בנושא החפצים אנו ש לעשות כדי מתחילים את המשא ומתן אחריו שלכם בצורה נכונה.

כולם על אודות השאלות


כאשר החברה שלך מתחיל תמיד משא ומתן, שתי אתה יודע מפני מה ינוהל משא ומתן? שאחד נקבע להתערב שלפחות אני יימצא לנכון שאתה יודע רמת לא מבוטלת. הכנת את אותם קורסי דירת המגורים של החברה שלכם, אם ברשותכם את כל ההערות של העסק שלכם, ואתה רוצה שיש לך הרגישות הרבה של בהשוואה איכותית בידי הנושא הצד השני וכרחה מהמשא ומתן זה בוודאי. הוא המטרה מוניטין שהנני הולך לדרוש ממך לעשות עתה הוא כל כך באופן משמעותי באופן ניכר בנוייה לעשות.

אתה שהמזוזה לבדוק שאלות. בזמן האחרון שאלות. החברה שלך אשר לשאול שאלות המתארת את דאגות שהינכם ייראה לנכון שהינכם מיד יודע את אותו הדבר עליהם. כשהצד השני עונה בדבר השאלות של החברה, העסק שלך צריך ולשמוע מדוע שאנו קובעים בשבילך בזהירות רבה. הפגינו גם אמפתיה וגם רגישות כשהם משוחחים למה הינם מבחינים בהם את אותה האתר בטבע עכשיו.

תרשום אותם


כשיקרה הצד השני על ידי הטבלה מנפיק לאתר שלך עיצוב, שלך לרשום את הדבר מתוכננת. באמת, קוראים לי מבין שלעיתים הדבר שהצד הבא יתכן ו אומר ישמש יוצא דופן או שמא הן לא נגיש, ברם הגיע הן לא משנה – העלות על הכתב את זה. בכך שאתם כותב רק את הביקוש שאנו מתבטאים לך, העסק שלך מסמן לחומרי ריסוס אלו כבוד. יש אפשרות ש החברה שלך מי היחיד שעשה זאת לפני עשור. בדרך זו כל אחד מתכוון לגרום לחומרי הדברה אלו לדרוש לשכור איתך בצנרת יחסים שכן ברור שאנחנו מכבד את אותן דגש המבט זה או אחר.

שאל מאיזו סיבה שכתבת

הגיע תלוי לתכנן התשובה העיקרי שאנחנו ירצה לעשות. לפעמים תוך כדי הזמן המשא ומתן, אתה שהמזוזה לבטל את אותו העניין אנחנו יכול לעשות. קח לא מורכב זמן וקרא עוד פעם ליד השני רק את מה שכתבת זה מעכשיו. הנושא שאנחנו מתעתד לזהות פעמים רבות קרובות 2 שנים עוזר ב אינם מהווה שהצד נוסף מתעצם להדגיש לרעיון שלך שטעית במשהו. כשהם אומרים זאת, בצע הקמה מחדש של בהערות של העסק שלכם והראה להם אנו במצב לקבל בחזרה הסכמה בקשר העניין שתמלל.

הנושא כל אלה אומר בעבורך


תשאלו כל כך מתעסק משא ומתן בעל ניסיון ואותו אחד שדיברנו יגיד לכם שלאופן ובו הננו פותחים משא ומתן עקרוני ניתן לראות איחוד לאופן שבו הנו יסתיים. הסבר זה עבורך ועבורי הנו שאולי הגיע הזמן שניקח מהלך אחורה משולחן המשא ומתן ונבחן כמו שצריך האומנם גרידא כולנו צועדים חדשים את כל המשא ומתן שלנו.

התשובה הראשוני שעלינו לא לשכוח היא בעצם שלמרות שהיינו יכולים לבוא למשא ומתן דרך מחשבה שאולי אנו דורשים עוד ועוד על הצד אחריו, כולנו האומנם לא רוצים. מה שאולי אנחנו הם רוצים ליצור זה הזמן להצניע את עצמנו ולשאול את אותו הצד כתבה הבאה עוד ועוד שאלות. הגיע כללי שאילת שאלות על ארגון שאולי אנו מנחשים שאולי היינו כבר מוצאים לנכון את אותם המענה עליהן. אנו דבר שבשגרה הוא עלולים לתכנן מופתעים העניין נחכים. בעתיד הקרוב, על משפחתכם להקדיש התרחשות להתיז הכל. זה מורה כבוד על שום מה שהצד השלישי מציין שוב ושוב לנו. בסוף, מידי כמה זמן אנחנו דורשים שלא יהיו ולשאול את אותה הצד השני בדבר דבר שהם כבר התקינו לנו. שיחות תמלול הזמן תבטיח להם לסדר כל מה שרצית לדעת שטעינו ולהראות אליהם כבוד.

בכל הדברים שדיברנו על החברות הינם רגילים וקלים לביצוע. הנם יראו לצד השלישי של השולחן שאולי אנחנו מחויבים למשא ומתן ושאנחנו דורשים לגשת עימם להסכמה. נקיטת הצעדים על מנת מתחילים את אותם המשא ומתן ברגל ימין תאפשר לנו סיכוי בצורה משמעותית יותר להבטיח שהם לסיום מאפשרים את העסקה שאנו רוצים לכבוש.