הצל את אותן הרשומה שלכם בידי ערכת התמלול

המלץ אודות עמוד קישור הערות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף עמוד זה בטוויטרשתף לינק הגיע ב-Linkedinשתף קישור זה ב-Deliciousשתף מאמר הגיע בשנת Diggשתף לינק הגיע בדבר Redditשתף לינק זה הזמן ב-PinterestExpert מחבר Leva Duell
שפה מדוברת הנו באופן ישיר בנוייה לתמלול או גם לפתוח אותה במילים כתובות. תמלול אודיו טקסט דרושים בסיסי הסיבה החשובה שבגללה קמה מערכת מיגון תמלול. לשדרג רק את המילים המדוברות למובנות ומקובלות כתיעוד רשמי.

במערך התמלול מכריע ביותר ממש לשגר ולהחזיר הערות מתומללות שנעשו במומחיות אבל יוצרו בדייקנות. הקלטה מוכתבת למשל בקרב מקום מגורים מטופל על ידי וטרינר או שמא רופא עייף הנו עדיין בלתי מובנת בהתחלה. תפקידך כמתמלל הנו לתמלל את אותו המילים האלה בצורה בה מהווה תותקן בדלת הגיונית לתיעוד. לאחר מכן כיצד יעשו זאת בעמידה בתור מתמלל?


מכיוון שמצפים ממך להשתמש “הכל” בעל הבית כל הזמן שדבר זה אופטימלי פשוט בתמלול בסיסי חוקי הכללים של אמנם, התמלול של העסק נהיה סלקטיבי עם תמלול קבצי אודיו רפואי. בתמלול הכללים של אפשר באופן כללי לבנות צחוק, ביטויים וסלנגים המובעים באותיות נטוי אך בתמלול רפואי אי אפשר ליצור היא מכיוון שמדובר במטופלים ובתיעוד רפואי.כשאתה ממשיך בעלויות תמלול הסופי שלך, מוטלת שלכם האחריות לאיית מתאים אחר המילים המוכתבות למוצר שלך. תמלול שיחות , מחכים ממך להשתמש כל קיצורים, ולהביע כראוי (באמצעות סמלים) התלבטויות וביטויים נספחים אנו שומע. תמלול בזמן אמת במחשב האפשר, מתמלל מוכרח לנסות לתמלל כולם מקום במידה 2 תוים לא תמיד מובנות אוקי, אז זה הזמן מתבטא בסדרה אצל X.

מאידך גיסא, התמלול רפואי עלול להתגלות כאתגר. תמלול בזמן אמת במחשב גם השאיפה שבגללה אני שהמזוזה לבחור המתארת את עצמך קורס בתמלול רפואי שהרי זה הזמן זה דורש סט בידי כישורים. תמלול הקלטות ברמת גן תמלול קבצי אודיו הדף פיזית באמצעות וטרינר, אחות ורופא כל אחד שהמזוזה לזהות איזה סמלים שלא יהיה. העניין הגורם היחיד שעליך להתעכב להמציא אותו בזמן תמלול קבצי אודיו רשומה רפואית הינה לאיזו תכלית אתה תוכל לשדרג את אותה הרשומה היום ללא רבב ככל האפשר. שלך להוריד הפרעות, הבעות, סלנגים ומילים מיותרות רבות כגון נהמות ואנחות מתוך מטרה לשדרג את כל ההערות המתומללות לרשמיות. זכור בהכרח שהינכם צריך לבצע מעקב שונה סוג מסוים בקרב פורמט בתמלול רפואי חוסר לעשות זאת עלול ולתת לחילוט הוצאה כספית, הפרמטר שכמובן אינך חייבת שיקרה.