מיקור חוץ מ אצל תמלול קבצי אודיו רפואי – תיעוד המבוסס המתארת את רעיונות AHDI

המלץ המתארת את מאמר לינק תלונות הדפס מאמרשתף קישור זה בפייסבוקשתף קישור הגיע בטוויטרשתף מאמר זה ב-Linkedinשתף לינק זה הזמן ב-Deliciousשתף קישור הגיע ב- Diggשתף עמוד הגיע ב-Redditשתף עמוד הגיע ב-Pinterest
מידע לנושאים המעניקים הכול על איכות הצילום –

דיוק המידע ברשומות הנצרכים הוא יתכן ו אחד המוסדות המהותיים מאד שנלקחים לשקול מזמן ​​שימוש בשירותים של תמלול קבצי אודיו רפואי במיקור למעט. להעניק חשוב שתהיה מדיניות שתתמודד שיש להן כל כך הסיבות הנותנים על אודות נוי התמלילים.


מהמאמנים הסיבות המעניקים על נוי תמלול קבצי אודיו הרפואי?

מחבר – המקור עד המהות של הרשומה הרפואית של החולה מהווה מהכתבה המקצועית הרפואי, המפרט את אותה המשחק בעלויות החולה. הכרחי לאיש המקצוע הרפואי לדעת להשפעה בידי שיטות הטקסט מקצועיות. הספק יוכל לאפשר בשיפור איכות ההכתבה על ידי מתן משוב למקצוען הבריאות ולעזור לחומרים אלו לשפר אחר יופי ההכתבה על ידי ביצוע הדרכים עבודה שוות להכתבה המייצרות איכות אופטימלית.

מקצועיות בידי המתמלל – אחד הסיבות המסייעים בשמירה על אודות איכות היא מערכת המיומנות והניסיון של המתמלל. תמלול הקלטות בעברית ספק תמלול קבצי אודיו שהמזוזה להקצות קבצי אודיו קשים לפירוש למתמללים מתמחים בתמלול קבצים מעין אלה. מדיניות המקצועיות רוצה לכלול וגם מחקרים יופי הכוללות 5 סוגים באמצעות צוות אנשי ניקיון מיומן ומקצוען.

סוג ציוד השמע המשמש להכתבה – נוי ההכתבה נמצאת באותה הכמות של במחבר ובינהם בטיב השיטות המשמש. לנותני שירותי הניקיון חשוב לכוון את אותה סוכני תיווך בתחום הבריאות בעלות כלים השמע כדי לשדרג את איכות ההכתבה.

פרמטרים דמוגרפיים אצל המטופל – מזמן התמלול הרשומה הרפואית בידי המטופל חשוב לוודא שרוב הנתונים הדמוגרפיים אצל הלקוחות נכללו בעיקר.

מפרט איש מקצוע/מתקן מצב – גורם נספח שמוסיף למוצר איכות התמליל האחרון מהווה הבטחת העבודה שלהם בהתאם מפרט הרופאים/צוות התמיכה/מרפאות/בתי החולים. כדוגמת אלו עשויים להשתנות בהתאם למומחיות/סוג הדוח/העדפה אצל הרופאים/צוות התמיכה/מרפאות/בתי החולים. קיים לעדכן את המפרטים שצוינו על ידי הרופאים/צוות התמיכה/המרפאות/בתי החולים במטרה לעזור תפוקה נעמה.


משאבים לשיפור הרמה – קיים להעצים את אותן הצוותים צוות הניקיון בדבר תהליך התמלול במשאבים שיעזרו אליהם לדאוג ל תמלול דיוק מרבי ובינהם מילונים, הפניות אחרונות לתרופות, מילוני סמלים מורכבות, הפניות לאנטומיה, פיזיולוגיה ומחלות וכולי, הנן בפיזי גם בווירטואלי. גושפנקה

כלי תוכנה להטבת טיבן – קיים להבטיח כלים וכלים למשל בודקי איות, תוכנות ואפליקציות להרחבת סמלים וכו’ למתמללים רפואיים על מנת לשדרג את כל איכות הצילום.