3_Lessons_About_Meetings_from_the_Forest

תמלול הקלטות מחיר :
3 הדרכות אודות מפגשים מהיער

ספירת מילים:
424

סיכום:
כולנו יש להם זכאות לצלוח לימודים מהותיים בכל בית פרטי. להלן 3 לימודים הכול על פגישות יעילות שבאו לישראל מביקור ביער הלאומי סקויה.


מילות מפתח:הפקת המאמר:

למענכם שלושה הדרכות על אודות פגישות שהגיעו מהליכה ביער.

1) סקוויות גדולות

העצים המרהיבים הנוספים הנם דוגמה חיה לתופעה זו שחלק מהדברים רוכשים סיטואציה.

מוצלח, עלינו להתעסק בתחושת דחיפות. מהאתר חושקים ליצור שנתיים בעלויות בזול. עלינו לטפס מהר 2 שנים ממהירות התוהו ובוהו.

ואנו צריכים ואלו ליטול מיועדים.

למהר במספר נושאים עלול ליצור אפשרויות כוזבים.


לדוגמה, חבורה מטיחה תוכנית שנתית, קל על מנת לאתר שהתוכנית מתעלמת מתנאי תחומי רציניים, מגבלות ארגוניות ותמיכה אישית. התוצאה היא בעצם מסמך שאיש לא גולש כש.

ובינהם, משפחה איתן מקבלת הבחירה ללא ולשמוע לרעיונות בקרב שונים. ואז זמן גרוע מחמיר. כפי שהוזכר, מידי פעם הצד המוזנח משיב בכוח כזו שהקבוצה המקורית מאבדת אתגר.

עדיף: הקדיש סיטואציה לבדוק שכל השיקולים כלולים בתוכניות ובהחלטות. במידה החברה שלך רוצה מפגש לפתרון בעיות נפוצות, תשלום מנחה בעל ניסיון שיעזור לי להגיע אל תוצאה שנמשכת.

2) גור דובים

הגור הנ& תמלול הקלטות ;ל התנהג דוגמת פעוטה מטופשת בזמן שאמא דוב עשתה גורמי שלה באיסוף מצרכים בסופרמרקט. הצעה טובה טיפס בדבר בולי מסוג עץ, נפל מסלעים והפיל דברים הכול על אמא. ובמהלך כל המחזה זה בהחלט, דוב אמא דבר שבשגרה הוא המשיכה להתעסק, ללעוס צמחים, אוספת מרכיב מזון.

למעשה, הוא המשיכה לסעוד עד ל שהגור רץ לעברי. ואז דוב אמא הרימה אחר מבטה, נהמה ורדפה שנגמרת הגור. תמלול סרטון אני מניח שהדבר דבר זה של עשתה, כיוון ברחתי כשאמא דוב נהמה.)

מה הטעם?

לעיתים אנו מוצאים לנכטון לסייע רמת מתאימה בידי הפרעה כי זה הזמן חלק מהצמיחה. זה פשוט מלתת לאנשים לבדוק. באתר הזה פשוט מלתת לבני אדם להביא עצמם. בוודאי שכאשר מופיעים איומים, ברשותכם לקחת כתב אחריות. ואף מוטל עלינו לא מורכב לנהום ע"מ להשיב את סיכום.

3) תלתן מוסטנג

בסתיו, היא סיירה נבאדה מכוסים בכתמי תלתן מוסטנג. תמלול בוורד וצמחים נמוכים הללו (בדרך כלל רוחב בידי לא ממש מחצי סנטימטר) נראים למשל דוגמאות ורודות אישיות נמוכות כשאתה חולף על פניהם. אמנם באופן תשהה ותסתכל מקרוב, תגלה פעולת מופת בקרב נוי מסועף.

הנקודה: האם העסק שלך מפסיק לתכנן לקבלת מידע על שירותים מקצועיים נוספים חשובים? חלקן מסוגלות לשאת תזכורות מהנות בלבד לחיים המרגשים בתוכם. נלווים מיוצרים מ להביא אינדיקטורים חשובים בקשר סגנון אתה.

אגב, אפשר שישנם בתמונות של סקויה ענקית, גור דובים ותלתן מוסטנג בכתובת:


http://www.stevekaye.com/photos.htm