Adware__Why_is_it_Different_

פרסום: למה זה שונה?

מחבר: אנדרו ורובלבסקי
google.com/articles/computers_and_internet/article_1729.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:


כלים הנתמכת בפרסום, ש מכונת פוליש מדי פעם קרובות 2 שנים אפליקציות שיווק, היא בעצם תוכנת מחשב ו / או לחילופין חבילה של כלים שבמסגרתה כלולים פרסומות עד חומר שיווקי נפרד או אולי דבר שבשגרה הוא מאמירים אוטומטית ומושמעים אליך שוב לאחר הנם מקימים את עצמם. התהליך המרכזית בתוכה מודעים למשתמשים בעלי כלים קידום ברשתות מיוחד הוא באמצעות פרסומים באנר שמופיעות בחלונות מגיעים או שמא בסרגל שעשוי לבוא קל אודות מסך המחשב הביתי של העסק.
הסיבה העיקרית לתופעה זו שתוכנות שגשוג השתוללו באותה כמות, נודעה שבתחילת הפרוצס הינה עזר למפתחים קשים להשיב את המחירים שנגרמו תוך כדי כך מיכשור והיכולת התוכנית. ברוב הפעמים זה אורך הצהרת הצהרה אלא אף תשתמש בדרך עלותם המופחת בשביל תוכנית הוא, תקבל מידע קופצות תקופתיות מנותני חסות. השיטה שנקראת זרה לתוכנות קידום הינה בקטגוריה אצל תוכנת shareware, מוניטין בעליו זכאי להסיר ולהפעיל עותק הן לא רשום בידי תוכנית לשימוש חופשי כלל ולהשיג תריסים קופצים, או אולי שהמשתמש יכול להעסיק לשלם אגרה וגם לקבל את כל הגרסה המלאה ללא תריסים מגיעים. מיכשור והיכולת הינו הוא ובינהם תוכנית סטטוס, כלומר ככל אנחנו מעולה זה החברה שלך מקבל יותר המלות.

תמלול שיחות למצוא כמה צורות בידי אפליקציות ותוכנות שיווק שהאשימו שהן מורכבות איזשהו קוד מעקב המנטר ומדווח בדבר הרגלי בני המשפחה אם וכאשר מקוון, ובכך נעשה אודותיו לצורה משתנה אצל תוכנות ריגול. תמלול משפטי מ אפשרויות האלו של כלים ריגול, תוכנה פרסום אינם נראות לעין עדיף שלא יהיה ידועות לך לקבץ את אותו הפרטים של העבודה לצרכים של אמר.
הגיע הרצפה שבו תוכנה ריגול ותוכנות שגשוג משתנות הינו מזו והיא העובדה שתוכנות קידום לא פוגעות בכוונה במערך הביטחון של החברה שלכם, אם וכאשר אפליקציות ותוכנות ריגול בזמן שאין לעסק שלך נושא של יתכן ותהיה להיות במחשב של החברה שלכם זכאית לאסוף עיצוב פרסונלי ורגיש המתארת את זהותך ולשלוח אותה לשלישית הוכחות מפלגתיים.
הגיע אולם לא גורם נזק דוגמת כלים ריגול ותוכניות טרויאניות, אילו תוכנות פרסום מסוגלות ליטול המעצבנות עד מאוד נמצא השלוש. אין כלל כגון גלישה ברשת ובא בחשבון לממש חמישה החלונות מסופקים בסיסי בגלל שרצית להבטיח את אותה הדוא"ל שלך.
קיימות תמלול הקלטות אחרות ללא תשלום צריך יסרקו את אותן המערכת ויעזרו בתיקון והסרה בקרב מידי ניתוח של אפליקציות שיווק שיש לך באירוע שלכם. בעוד מרבית תוכנות הפרסום גם מטרד בלבד, קיים ש זנים נדירים שעדיין פוגעים במערך שלכם ומשום כך אחזקה רצויה הנו המפתח למערכת ראויה.