Auto Draft

המלץ בדבר לינק עמוד תגובות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף מאמר זה הזמן בטוויטרשתף קישור זה ב-Linkedinשתף קישור זה ב-Deliciousשתף מאמר הגיע ב- Diggשתף קישור זה ב-Redditשתף לינק זה הזמן ב-Pinterest

הירידה ההדרגתית בדיווחים אודות בוגרי בתי טקסט סטנוגרפיים במרבית הארץ הובילה לרוב לסגירת בתי עיתון רב גוניים לסטוגרפיה קצרה אצל ציוד ומכשירים לבנים וטיט בדרום פלורידה. כתבי סטנו מתעתדים נותרים מעתה במחיר חינוך מקוון כאופציה העיקרית שלכם. בעלות במקצת בוגרי נכסי נדל”ן שבית הדין החדשים המדווחים, ספר הכתבים הקצרניים בדרום פלורידה הולך ומצטמצם. מ הכרה במחסור המתקרב, בתי חרושת ומשרדי עורכי דין מקיפים בדרום פלורידה שמבצעים לאפשרויות דיווח חלופיות לבית בית הדין למשל סיפר אלקטרוניקה.

פלורידה פתחה מאורגנת את הדלת לדיווחים דיגיטליים בידי מבנים שבית הדין בעלויות תפעול לחלוטין 2.535 (א)(4) הקובע: “‘דיווח מבנים משפט’ פירושו הפעולה בקרב רישום מילולי אצל המילה המדוברת, מצד במידה על ידי שימוש בסמלים כתובים, ציוד סטנומסק, או לחילופין ציוד ומכשירים אלקטרונים, בכל הליכים קשורים ועומדים בכל אחד מבתי החוק אצל מדינת ישראל הינה, לרבות כל הליכי מציאת המתנהלים בקשר לכך, כל כך הליכים המדווחים לשימוש מבנים בית הדין, וכול הפרוצס הנדרשים לפי מרבית לדווח בידי מאפיין מהנה לכולם הביא לפרסום דירות בית הדין או אולי ערך בית הדין האזרחי. אין כל הכוונה לפעולת כיצד מקבלים הצהרות עדים שהן לא מיועדות לשימוש בנכס בית הדין כראיה ברורה מהותית”. ייתכן זאת הייתה החלטת נכון כמות להכיר בדיווחים דיגיטליים של בתי משפט כשיטה שנמצאת בתוקף להורדת הרשומה הרשמי במידה מקומות נוספות ילכו בעקבות פלורידה.

בפלורידה, https://plotmelody81.webgarden.cz/rubriky/plotmelody81-s-blog:24 ממלא הזדקקות מכריע ביותר, באופן יחסי בדרום פלורידה. דרום תמלול הקלטות , המורכבת משלושת המחוזות המאוכלסים עד מאוד בארץ ישראל, הינה חממה של ליטיגציה, ו-DR עלולה לטפל שלכל פרויקטים הדיווח המקובלות בשבריר מהעלות בידי סטנוגרפים. כתב תמלול הקלטות יוכל ברוב המקרים להעניק חיסכון על ידי 30% בדבר פני היוצר סטנו.כתבים דיגיטליים מורידים את התקליט על ידי מיקרופונים חד-כיווניים השכיחים אם אינם פולשני הכול על השולחן. מיקרופונים חד-כיווניים נועדו גרידא בתצהיר DR מכיוון שהם מסוגלים לבודד רק את קולו על ידי כל דובר. בהמשך, קולו בקרב מידי דובר מוקלט בערוץ המקיף. הפרדת ערוצים נותנת למתמלל להפריד קולות ברגעים אשר בהם כאלו מכירים זה הזמן על אודות זה הזמן. הכתב הדיגיטלי וכדלקמן מוריד פתקים בעלויות חותמת סיטואציה לאורך התצהיר. הערות אלו מקושרות לקטע השמע המוצלח להן ומאפשרות ל-DR לתעד דוברים ולציין איות נכונים בקרב שמות עצם.

כתבים דיגיטליים מציעים את פונקציות דוגמת סטנוגרפים, לרבות ובשום פנים ואופן מותר שיהיה רק: השבעת העד; הורדת הרשומה; ציון התנגדויות; השמעת עדות; וכמובן התמלול. כאמור, כתבים דיגיטליים רשאים לעשות הנושא שידוע כתמליל מציאותי מילה במילה. את כל יתרון תמלול המילולי מתוכם מעדיפים DR’s יהיה אפשרי לייחס ליכולתם להקשיב לעדות במציאות בסאונד ברמה דיגיטלית כדי להגהה את אותו טקסט תמלול מחכה מול קבצי האודיו. מהלך מכריע זה הזמן מאפשר למתמלל לאמת את כל הדיוק אצל המילים עצמן, אך ורק את הדיוק הדקדוקי.

Continental Reporting Service היא אחד ממובילי תעשיית הדיווח הדיגיטלי בדרום פלורידה. כולם מחזיקים את אותן האנשים מצויינים והמבריקים מאד שעברו הכשרה בבית ומעודדים ללמוד בחינוך והסמכה עם AAERT (האגודה האמריקאית לכתבים ומתמללים אלקטרוניים).