Auto Draft

המלץ על לינק לינק תלונות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע ב-Facebook1שתף עמוד זה בטוויטרשתף לינק הגיע ב-Linkedinשתף מאמר זה הזמן ב-Deliciousשתף עמוד הגיע בשנת Diggשתף לינק הגיע אודות Redditשתף מאמר זה הזמן ב-Pinterest
מתרגמי קינג ג’יימס מדברים על “תיקון לפרקים קרובות” בכתבי הקודש, ומציעים כל סיבה לתופעה. העובדה החשובה שהם מעלים מאומתת באמצעות מבחר גדול התנ”ך האנגלים למשך אלפי דורות. שקול פירוט זו של מתרגמים ותרגומים:

Wycliffe (1388 מהוולגטה הלטינית)

Tyndale (1526, מארסמוס ולותר)

קוברדייל (1535, מארסמוס ולותר)

מתיו (1537, ארסמוס, הוולגטה, לותר)

יקר (1539, רומאי קתולי)

ז’נבה (1557, מ Textus Receptus)


בישופים (1568, מ Textus Receptus)

גרסה אצל קינג ג’יימס (1611, 1769, דרך Textus Receptus)

המחקר של Textus Receptus מהווה ניתוח ייחודי. שתי כאלו “רק” בידי קינג ג’יימס יודו בהנאה שלמרות שהן לא כל אדם המתארת את הפלנטה מסוגל להחזיק, ופחות לפנות, תנ”ך בידי KJV, והיה אם הדף מבוסס המתארת את הטקסטוס רפטוס, וכל זה בסדר.

קדימה העניין מתפעל רע בתנ”ך ז’נבה, או שמא בבישופים, בהתבסס אודות העמוד הזה? ומה התבצע רע מאוד ב-1611 KJV? וגרסאות רבות בידי ה-KJV…?


למה יותר מידי עוד ועוד תרגומים? מאיזו סיבה 2 שנים ממאתיים שנה אחת אצל שינוי לטובה ותיקון ושכלול? פָּשׁוּט:

קמו חוקרי תנ”ך ולשון שמוסיפים בניית אחר מפאת מחקר וגילוי כתבי יד.
השפה ממשיכה להשתכלל. ה-KJV פשוט אינן נוצר באותה אנגלית במדינה דיבר וויקליף!
אולם תומכי “ק”ג בלבד” היו מעדיפים שנאמין שמרבית המלגה תינתק משנת 1611. או לחילופין שהדבר 1769? או לחילופין בכל חמש של מהדורות KJV, אלו שיש להן ובלי האפוקריפים, ספרים שספק במידה מקורם בזלזול על ידי האוונגליסטים כיום?
אז, לא קיימים לעצמנו להטיל ספק במלגה בקרב החוקרים והסופרים של המאה ה-17 (או ה-18?) הינם מעוניינים לספרא את אותן המילה האחרונה, ומיהו שיעז לצאת נגדם הינה חרא, ויצירותיהם ייזרקו ואפי’ יישרפו ברבים?

שׁטוּת! וחרדה להוראה כזו!

באופן מיידי ב-1885 שיבח צ’ארלס ספורג’ון רק את פעולתם על ידי יוצרי הגרסה המתוקנת, בהתבסס אינם על ה-Textus Receptus חוק, היגויני הכול על הצוואה החדשה של ווסטקוט-הורט!

ספרג’ון: “בקשר לעובדה אצל ההבדל מכיוון הגרסה המתוקנת והמורשית, אני כל הזמן שאף בפטיסט אינן שהמזוזה לחשוש תמיד מכול מקצועיות ישר ליצור את הטקסט הראוי, ופרשנות מדויקת על ידי הברית הישנה והחדשה… [W] אין כל עבור המעוניינים נושא מלבד התנ”ך; והיה בשבילנו את זה טהור ככל שנוכל למצוא את הפעילות. באמצעות המלגה הנכונה והכנה מאד שניתן למצוא, יש רצון שהגרסה ההגיונית תטוהר מכול טעות בידי מתמללים, או אולי תוספת על ידי בורות אנושית, עד יקח אחריות אנושי, מתוך מטרה שדבר אבינו שבשמים יצליח להגיע איתי כמו שבא מידו שמורכב.” (הדגשות נוספו)

חוכמה מרעננת מנסיך המטיפים!

מצעד התנ”ך משך. במאה העשרים מגיעה

התקן האמריקאי, בשנת 1901.

התקן המתוקן, ב- 1952.

התקן האמריקאי האפשרי ב- 1971.

האינטרנציונל האפשרי ב-1978.


המלך ג’יימס העתידי ב-1982.

ובמאה הינה, תרגום מרכזי:

הגרסה הסטנדרטית באנגלית בין השנים 2001.

חוקר התנ”ך והכומר ג’ון מקארתור מפקח אודות העשייה בדבר שיפור ה-NASB.

ויהיו ארבעת.

מתאים, רגיל מהתנ”ך יתריסו בגלוי כלפי המסורת הנוצרית, וינסו להגיד את אותו עמדתם. תרגום העולם הפוטנציאלי, למשל, מכחיש בבירור את כל אלוהותו על ידי ישו. לחלופין, ספרי קודש בעלות תמלול משפטי , או לחילופין מטרות תרבותיות אחרות, יופיעו ובעל הבורא יתברך ש להימנע מהם. ספרי תנ”ך הטוענים ל”השראה” מאתגרת, כתרגום הפסיון, נדרש להישלח וגם למדף האחורי אצל אוספי ספריו הנוצריים, במידה כל נרכשו.

מועדון בין הסטיות מסתתרות יצירותיהם של אנשי אבינו שבשמים מסורים שרצונם העיקרי הנו לקבל חזרה העתק נאמן הרבה מאוד בקרב את החסימות חתימות מקוריות, כפי שעשו מומחי ה-KJV. יש לאתר את החברים האלו, לשבח ולכבד וש בקרבנו.

כולם לא מורכב חושקים למצוא הביקוש בורא עולם אמר!