Deloitte_Record_Financial_Performance_in_2007

כותרת:
דלויט רשמה ביצועים פיננסיים ב- 2007ספירת מילים:

305

סיכום:
Deloitte Touche Tohmatsu דיווחה שהרי רווחים בתי חרושת בתי חרושת מצטברות על גבי -23.1 מיליארד דולר, שרשמו צמיחה אצל 15.5% בדולר ארה"ב ו -12.6% במטבעות המקומיים. כאן מהאתר השנה החמישית ברציפות אצל דלויט לצמיחת הכנסותיו דו ספרתית של חברות מפעלים מפעילות שוטפת. הכנסותיה בידי דלויט נמצאו בשנת כאן באתר , אבני שיטת במסע, שפורסמה בקייפטאון, דרום אפריקה.


מילות מפתח:
דלויט רשמה ביצועים פיננסיים בשנים 2007 – נובמבר 2007


מוסד המאמר:
Deloitte Touche Tohmatsu דיווחה כי הכסף המצרפיות על ידי בתי עסק בתי עסק גדלו על גבי -23.1 מיליארד דולר, שרשמו צמיחה על ידי 15.5% בדולר ארה"ב ו -12.6% במטבעות המקומיים. שכן זאת השנה החמישית ברציפות בקרב דלויט לצמיחת תשואות דו ספרתית על ידי חברות חברות מפעילות שוטפת. הכנסותיה בידי דלויט נמצאו בשנת Deloitte Touche Tohmatsu Worldwide מפעלים פירמות סקירה 2007, אבני השיטה שנקראת במסע, שפורסמה בקייפטאון, דרום אפריקה.


ג’יימס ה ‘ לאתר הזה , מנכ"ל דלויט העולמי הודיע שכן הינם האומנם מאושרים מהביצועים כלשהו שמגלים את אותן מחויבותם למצויינות בשירות לקוחות. 4 הודיע, "התוצאות מאמתות רק את האסטרטגיה אצל דלויט להעניק את אותן גדול שירותי הניקיון והמיומנויות העמוקות על מנת לאפשר ללקוחותינו בסוגיותיהם המורכבות עוד ועוד – עשיר יכולות שלא קיימת תחרות מכיוון הביזנס של החברה שלכם.& פרטים מה ;


יישום הייעוץ הפיננסי הוגדלו כאשר אתם בתהליך -25.2% ל -1.89 מיליארד דולרים, יישום הייעוץ גדלו כשאתם מבצעים -16.5% לבין -5.19 מיליארד דולר, מתן המס צמחו ב -16.5% לשם -4.98 מיליארד דולרים ושירותי בדיקת המומחים צמחו בזמן -13.1% על גבי -11.08 מיליארד דולר אמריקאי. שטח אמריקה צמח כאשר אתם בתהליך -11.9% כאלו -11.49 מיליארד דולרים ואזור אירופה-מזרח-מזרח אפריקה התפתח בזמן -12.6% לרמה אצל 9.18 מיליארד דולר אמריקאי.


המנכ"ל העולמי נותר מעולה בקשר ההצלחה העתידית אצל דלויט. לדבריו, דלויט התחזקה בצורה משמעותית יותר מבעבר להתמודד במחיר אתגרים חדשים, ולעזור לקונים להתגבר על אודות קשיים. ארבעת אמר כי הינם ימשיכו להשקיע תמלול כנס .
מר קוויגלי הדגיש גיוס ושימור כמניע חשוב לעשיה צמיחתה בקרב דלויט. לדבריו, היא בעצם צריכה להיות מלווה שדלויט תראה ההעדפה העיקרית בידי החברים המוכשרים, של והיה אם הנם בוגרים ובין אם וכאשר נאספים ממדינות ענקיות ובינהם סין, גרמניה, קנדה, פינלנד עד ניו זילנד. מר קוויגלי הודיע, "המטרה שלי הינה ש- Deloitte תראה נותנת ברחבי העולם על ידי ביצוע סביבת עבודה תובענית, הזדמנויות למידה של מתמשכות ותרבות כוללת מתוך מטרה לתת סיוע לאנשים להשלים סיפוק אישי וקריירה."