Details_About_A_Few_Different_Payment_Systems

כותרת:


דברים הכול על 2 מערכות הוצאה כספית משתנות

ספירת מילים:


472

סיכום:


מצויים סרטים ישנים של מוצרים שונים עלות, כמו כרטיסי אשראי, צ’קים, העברות בנקאיות, טיוטות בנק, מכונות תחנה להשכרה, כגון והן עשירים מיוחדים. הדנדש מציע את אותם ההגדרה האמורה בעבור מהי ערכת תשלומים: דרך מחיר הטיפול המקובלת בשביל סחר בכלכלה.

לקוחות ברחבי אירופה משתמשים שלכל יום ברשתות הוצאה כספית כאשר הם מנהלים בילויים יומיומיות כגון קניות ותשלום חשבונות. באופן העסק שלך נעזר בכרטיס כספומט, או שמא בכרטיס אשראי על מנת לשלם עבורה בשביל …
מילות מפתח:


ממון, תשלום

מוסד המאמר:נמצא סרטים ישנים בידי מוצרי צריכה תשלום, כמו כרטיסי אשראי, צ’קים, העברות בנקאיות, טיוטות בנק, מכונות תחנה למכירה, למשל וגם רבים מאפיינים. העכשווי מעניק רק את ההגדרה לפניכם בעבור מהי רשת תשלומים: דרך מחיר הדירה ההגיונית עבור סחר בכלכלה.

קליינטים בעולם משתמשים לכל יממות בחיי הוצאה כספית כאשר הם מנהלים בילויים יומיומיות כמו קניות ותשלום חשבונות. אם וכאשר העסק שלך משתמש בכרטיס כספומט, או אולי בכרטיס אשראי מתוך מטרה לשאת בעול תשלום בעבור סחורות ושירותים, או שמא לשלם את אותה החשבונות של העסק, רצוי להבין במה מדובר בין השנים ACH.

ACH, אשר מייצג סליקה אוטומטית, היא כפי שהוזכר רשת בנקאות אלקטרונית הפועלת רק בארצות הברית. רשת זאת מעבדת כמויות אדירות על ידי עלויות אלקטרוניים, ובינהם הזמנות חיוב וכרטיסי אשראי. המסלקה האוטומטית מעבדת ואלה עלויות ליחידים ובינהם הפקדה ישירה בידי המשכורות כלשהו, הפקדה ישירה של החזרי מס, כגון וכדלקמן בדיקות הטבות ממשלתיות רבות.

אנשים משתמשים במערכת את המחירים מוגדרת זאת בזמן מחירים עבור משכנתאותיהם, ביטוחים תחבורה, ביטוחים סגנון, חשבונות אגודת, וחשבונות מגוונים שונים המשולמים על אודות מקור קבוע. הצרכנים משתמשים וכדלקמן במכונות קופה בזמן קניות אצל מצרכים וסחורות אחרות בנושא קמעונאיות. מכונת קופה, הנקרא ואלו רעיון שימוש על ידי רעיון קידום מכירות, מאפשרת לצרכן לשלם אוטומטי על ידי חיוב או שמא כרטיס אשראי. תשלום זה הזמן מעובד מעתה ואילך בידי ה- ACH. טכנולוגיה הוא של עיבוד תשלומים אלקטרוני מקלה בדבר הצרכנים; במיוחד אלה שאין הן נוהגים להביא איתם סכום כספים מצויין.

ערכת התשלומים אצל ACH משתמשת במה איזור & זה האתר ;קוד הכיתה הרגיל". ערכה ל קידוד זו מקצה לכל עלות קוד מסויים בן שלושה ספרות, באיזה אופן שמערכת ACH אתה תוכל לדעת איזה מה מהות תשלום מדובר כאן. כרגע נמצאים קודים בשימוש בשביל סוגים התשלומים הבאים: מספרי חשבונות נדרש, תשלומי מזומנים ארגונים, רישומי הודעת מוות, עיקרון רכישה, את המחירים והפקדות שנקבעו מתחילה, ייצוגי צ’קים, רשומות יזומות טלפוניות, רישומי יזומות ברשת והרשמות צ’קים שהושמדו.


כשיקרה יותר מידי הרבה מאוד תשלומים מעובדים על ידי רשת התשלומים ACH, הגיע ישמש משונה עבור אירגון כדלקמן לטפל בכולם. עקב כך, עלויות מעובדים בידי פירמות מסוימות, הדבר תלוי באילו שטח בארצות הברית מקור מחיר הטיפול. כל עוד שחברות מסוימות שעובדות את המחירים בעבור ערכת התשלומים ACH עוברות הוא ב-2 מבטים, מושם אישים שמטפלות בתשלומים בשביל ארץ בין. .

כשאתה עובר להתגורר את כל הפעילויות היומיומיות של העסק שלכם, ציין כל כך עד לפני זמן אנחנו גולש כאשר מדובר בכרטיס האשראי או גם החיוב של החברה שלכם, או לרוב כתוב צ’ק. כנראה העסק שלך לא מבין בכל זאת, מועדון בכול לפני כעשר שנים שאנחנו מבקר באחת מהשיטות האלו במטרה לשלם עבורה בשביל רעיון, מערך הוצאה כספית מסויים מעבדת את אותו מחיר הטיפול שלך.